veterantog

Veterantog, jernbane, syd fyns veteranjernbane, tog, gammelt tog