62614232 - 26201712

veterantog

Veterantog, jernbane, syd fyns veteranjernbane, tog, gammelt tog